onsdag 13 november 2013

Gipsskulptur

Tid: ca 3-4 lektioner

Mål och förmågor
1.     Att lära sig kroppens proportioner och uppbyggnad.
2.     Att träna på att få in rörelse i skulpturen.
3.     Träna på att måla skuggor så att kläderna känns tredimensionella.
4.     Arbeta från idé till färdig skulptur att träna på att pröva och ompröva sina idéer.
5.     Att bli mer förtrogen med att arbeta med ståltråd, papper, tape och gips.
6.     Att driva sitt arbete framåt och välja handlings alternativ som leder arbetet framåt.
7.     Att kunna utvärdera och analysera sitt arbete samt berätta om det.

Ord och begrepp
GestaltaSyfte
Eleven ska lära sig tekniken att arbeta med att bygga upp en proportionerlig kropp med rörelse i flera olika steg, ståltråd, papper, maskeringstape, gips och måla den med skuggor samt att de ska kunna presentera sin färdiga skulptur både muntligt och skriftligt.

Metod
·      Genomgång av människokroppens proportioner och hur ni ska arbeta för att bygga upp en kropp med rörelse med hjälp av ståltråd, papper, tape och gips.
·      Genomgång om superhjältar och dess ursprung.
·      Genom gång av hur ni ska arbeta med materialet ståltråd, papper, maskeringstape, gips och måleri så att skulpturen upplevs tredimensionell.

Redovisning
Vi ställer ut våra skulpturer i skolan på en bra plats. Ni ska även lämna in skiss samt en beskrivning på hur ni har arbetat med skulpturen och vad ni tycker om resultatet, har skulpturen rörelse, uttryck och är målad så att den upplevs tredimensionell, detta görs på bloggen och muntligt i gruppen.

Bedömning
Ditt arbete blir bedömt utifrån hur din idé kring superhjälten, dess proportioner och rörelse. Hur du arbetat med materialet och tekniken samt hur måleriet är utfört.  Hur du arbetar på lektionen med din superhjälte. Hur du kan beskriva hur du använt tekniken, du beskriver din idé kring superhjälten och att du kan bedöma ditt arbete utifrån värdeorden. Se på hur du ska göra ett blogginlägg. Ta fotografi på ditt arbete och lägg ut ett blogginlägg under arbetsprocessen.


måndag 11 november 2013

Mönsterdesign

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker. Akryl alt vattenfärg tusch, photoshop.
att kombinera former, färger och bildkomposition.
            att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Centrala begrepp att komma ihåg
Mönster rapport                    

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
·      Få en fördjupad inblick i hur man gör en mönsterrapport och hur den blir vid upprepningar och hur mönstret fungerar i olika produkter.
·      Träna på olika färgsättningar, hur färger påverkar varandra.
·      Att arbeta från idé till färdigt mönster samt tydligt visa processen din i bloggen.
·      Att presentera din färdiga mönsterrapport i olika färgsättning och i ett valt sammanhang ex tapet, tyg, ipod fodral osv, både för kamraterna men även på bloggen.


Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer tillsammans titta på hur en mönsterrapport kan se ut och hur man ska göra för att mönstret ska upprepas flytande. Vi tittar även på produkter som man kan tillverka i ert mönster. Vi kommer titta lite mer på hur färg påverkar varandra och testa olika färgkombinationer. Ni gör mönstret i svart vitt, denna kopieras upp och färgsätts på olika sätt. Du väljer en färgkombination som du gör din produkt i. Mönstret scannas in och du arbetar vidare med din produkt i photoshop eller annat bildbehandlingsprogram du behärskar. Ditt arbete ska fotograferas samt beskrivas kontinuerligt på bloggen, det är viktigt att ni synliggör processen och hur du bedömer ditt arbete. 

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att arbeta fram en fungerande mönsterrapport där du provar olika färgkombinationer och hur mönstret fungerar i produkten.
Din förmåga att använda materialet och tekniken på rätt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa både muntligt och på bloggen där du visar din process under arbetets gång.Bildanalys konstbild/fotografi

Frågor att besvara på din blogg, länka till den bild du analyserar
Bild 1       Bild 2       Bild 3        Bild 4       Bild 5       Bild 6      Bild 7        Bild 8        Bild 9

1.    Vad finns och vad händer i bilden? Förgrund? Mellangrund?  Bakgrund? 
2.    Vilken färgsättning har konstverket, beskriv.
3.    Vad är avsikten med bilden? tror du, vad vill konstnären förmedla?
4.    Vad syns inte i bilden? Vad finns utanför bildens ram?
5.    Hur går ögats väg genom bilden? Vad fokuserar ögat på?
6.    Vilken känsla förmedlar bilden?
7.    Vilka associationer får du av konstverket? Vad tänker du på?
8.    vem har gjort verket? går det att ta reda på?


Kunskapskraven

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då _________________underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Värde ord E enkla och till viss del  
Värde ord C utvecklade och relativt väl
Värde ord A välutvecklade och väl 

Bildanalys Reklam

Klicka på en utav länkarna nedan och titta på bilden/filmen noga följ schemat nedan och besvara frågorna på din blogg länka själv till den bild/film du valt.

Bild 1          Bild 2          Bild 3           Bild 4

Film 1         Film 2         Film 3          Film 4

Kunskapskraven

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då _________________underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Värde ord E enkla och till viss del  
Värde ord C utvecklade och relativt väl
Värde ord A välutvecklade och väl 

Bildanalys


Vad föreställer bilden?
Hur mycket information om produkten ges.

Hur är bilden uppbyggd?
Beskriv färger, form, ljus, djup/yta. Förekommer kontraster tex litet/stort, ljust/mörkt, smalt/brett, runt/taggigt/mjukt.
Komposition dvs grodperspektiv, fågelperspektiv, närbild, vidvinkel, helfigur, halvfigur.
Ev associationer till populära filmer, popmusik, mode eller annan reklam.

Vem är bilden/videons mottagare?
Vänder sig reklamen till en grupp människor eller en massa, Husmödrar, tonåringar, bilägare, pensionärer osv.

Vem är bildens avsändare? Företag, förening, politisk parti osv…

Vilka känslor väcker bilden/videon? Vilka grundvärderingar finns?
Ex du får vackert hår utav Finess nya schampoo.
Kan man koppla samman ev text och bild, följer de samma budskap.
Är det en ”sann” reklam.

Vad tycker du om filmens budskap?