måndag 11 februari 2013

Parafras Lasses konst

Som inspiration och fördjupad kunskap titta på dessa Youtube klipp innan nästa lektion.
Klicka på namnen så kommer du till filmen direkt.

Andy Warhol
Titta på någon extra film som du hittar om popkonsten. Ex Andy Warhol - A Documentary Film Part 1 of 2.

Roy Licthenstein

Andra popkonstnärer är
Claes Oldenburg
Dan Wolgers
Robert Rauschenberg

Frågor att fundera på
Vad är popkonst? Hur ser den ut, motiv?
Hur läser vi människor in ex vad är en näsa?
När och var började den?

Parafras på Nordisk sommar natt
http://www.youtube.com/watch?v=0hpLy_kefjM

Läs uppgiften nedan.

Parafras Lasse Åberg

Ämne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: 2-dim, måleri.

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker. Akryl och duk eller papper, vattenfärg och tusch.
                      att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Centrala begrepp att komma ihåg
Kontext                              Sammanhang
Parafras                              Omtolkning
Gestalta                              Avbilda
Verk                                    Målning, skulptur m.m.

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
·      Få en fördjupad inblick i hur en konstnär arbetar och tänker.
·      Träna på att tolka en eget vald bild och utifrån det göra en nytolkning av ett befintligt verk.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk både för kamraterna men även på bloggen.


Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer att få lyssna på Lasse Åberg när han berättar om sitt konstnärskap och hur han tänkt när han arbetar. Ni ska välja en utav hans målningar/tryck som ni ska arbeta vidare med. Lasse arbetar själv ofta med parafraser och sätter in andra konstnärers bilder i sina egna, Han omtolkar dem). Nu ska du tolka om en av hans bilder på ditt sätt. Du ska fotografera eller hitta bilden på nätet, du ska spara bilden så att det går att se hur du tolkat om bilden. Hitta även bilden som Lasse gjort en parafras på.
Gör en analys först av bilden du valt, skriv analysen samt lägg ut bilden du valt på bloggen. Skissa, skriv m.m. på hur du ska förändra bilden och vad du vill berätta med din bild.
Teknik som du ska använda är akryl eller vattenfärg går med fördel att blanda med tusch. Ditt arbete ska fotograferas samt beskrivas kontinuerligt på bloggen, det är viktigt att ni synliggör processen och hur du bedömer ditt arbete. Glöm inte att du ska göra en kamratbedömning också.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att analysera och resonerar kring en av Lasse Åbergs målningar och hur du tänker vidare utifrån den med egna idéer.
Din förmåga att använda materialet och tekniken på rätt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa och ge gensvar på en kamrats arbete.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar