onsdag 28 augusti 2013

Elevens val Fotografi

Övningar som vi ska arbeta med under elevens val i fotografi är

1. Att delta i en Instawalk och fotografera närmiljön med en öppen och aktiv blick, titta på stort som smått i din vardagliga miljö. Välj ut en favorit och motivera varför du valt den bilden av din närmiljö "ditt Bålsta". Vi tittar och diskuterar de olika bilderna. Har du inte appen så ladda ned den från appstore den är gratis.
Tips! Tänk på bildutsnitt, vinklar, luta kameran för att skapa spänning, perspektiv, färg får att ändra i appen,.

Andra bra fotoappar är
Camera+
Split pic             klona dig själv
Prank Mirror     förvränger dig
Photo collage    gör collage av dina bilder
My photos         fotobibliotek
Instagram frame
Instaeffekt
Instacollage
SpaceEffekt

2. Du ska lära dig mer om ISO, bländare, slutaren och hur dessa påverkar fotografiet. Du ska ta två fotografier på samma motiv men med olika skärpedjup. Skärpedjupet påverkar hur mycket information som visas i bilden och det styr vår blick. Se filmerna i det andra inlägget om kamerans inställningar.

3. Du ska lära dig mer om ljus och hur ljuset påverkar bildens uttryck. Du ska ta porträtt med olika ljussättning. Sidoljus, befintligt ljus, mjukt ljus, hårt ljus, motljus till detta behöver du blixten på kameran och reflexskärmar en vit och en silver. Skriv ned vad du gjort för att komma ihåg hur resultatet blev.
Du ska även redigera några av dina bilder i sumopaint som finns på din tunna klient.

4. Du ska lära dig mer om gestaltningslagarna. 
Lagen om närhet - föremål som ligger nära varandra läser vi ihop.
Lagen om slutenhet - oavsett hur föremålen ser ut läser vi ihop dem.
Lagen om likhet - föremål och objekt som är lika läser vi ihop.
Exempel rubrik och bilder läser vi ihop även bildens negativa form (mellanrumsformen) läser vi ihop.
Du ska göra ett bildreportage om 3-5 bilder som berättar om något. Bilderna ska kunna stå för sig själva utan text, med det menas att vi som tittar på bilderna ska kunna förstå vad de handlar om.

5. Du ska fotografera dessa känslor
Glädje
Sorg
Ilska
Lugn
Ångest
Du kan fotografera med din mobil, skolans systemkamera, skolans paddor. Använder du mobil eller padda kan du testa olika filter, färg eller svartvitt. Titta på länkarna i inlägg två för att få så bra bilder som möjligt.

Tanken är att du ska hinna alla dessa övningar under elevens val, för att hinna kommer ni arbeta med olika uppgifter då det bara finns två kameror. Ta gärna med din systemkamera och manual för att få ut det mesta av kursen.

onsdag 21 augusti 2013

Stödfrågor till din ism undersökning


Ni ska nu undersöka mer om den konstriktning/ismen. Här kommer några stödfrågor det finns mer att undersöka.

Vilken tidsperiod?
Vilka konstnärer var verksamma?
Vad kännetecknar konsten? Titta på olika konstbilder från olika konstnärer.
Vart hämtar konstnärerna sin inspiration?
 Vad hände ute i världen som påverkar det som konstnärerna avbildar?

 Allt detta ska skrivas i bloggen.

onsdag 14 augusti 2013

Konst i en PET-flaska


Konst i en PET flaska

Ämne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: Konsthistoria, 3-dim, återbruk,

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker 1 PET-flaska + eget valda material som passar till det uttryck som vill uppnås.
                      att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Centrala begrepp att komma ihåg
Kontext                              Parafras
Gestalta                           Ism/Konstriktning
Verk                                   Skulptur                             

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
·      Få en fördjupad inblick i en del av den västerländska konsthistorien.
·      Fördjupa dig i en utav ism/konstriktningarna och analysera konsten från denna tid.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk på bloggen, du ska även skriva in din fördjupning av ismen/konstriktningen på bloggen. Du ska även muntligt sätta dig in i din kamrats ism/konstriktning och presentera denna för gruppen.


Metod, så här kommer vi arbeta
Ni kommer att få en genomgång av delar av den Västerländska konsthistorien. Ni kommer sedan bli tilldelad en ism/konstriktning där ni ska läsa vidare och fördjupa er i tanken kring konsten samt analysera konstens innehåll, detta ska ni skriva in på bloggen. Ni ska utifrån det ni fått fram göra skisser på hur er PET flaska ska förändras och vilka material som behövs för att genomföra din idé. Tänk på! Olika material har olika uttryck precis som olika former har olika uttryck och färger. Du ska i slutet på varje lektion lägga in bild och text på hur lång du kommit och hur du tänkt kring ditt arbete, en processbeskrivning. EX Idag lyckades jag med ….. därför att….. jag gjorde så här…. Under uppgiften kommer vi prata om material och verktyg m.m. Du ska göra en slutredovisning på Bloggen där du lägger in bilder på slutresultatet. Du kommer bli tilldelad en kamrats arbete och ditt arbete kommer bli tilldelat en kamrats ni ska sätta er in i varandras arbete och ism/konstriktningen sedan ska ni redovisa kamratens arbete för gruppen som om ni var Curator på ett konstmuseum.

Som källor använd främst nedan om du använder andra ska dessa skrivas in i er blogg
Ett annat bra sökord på Youtube är Art history.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att analysera och fördjupar dig i ismen/konstriktningen och hur du tänker vidare utifrån den med egna idéer och hur du sedan omvandlar den i ditt praktiska arbete med PET flaskan.
Din förmåga att använda materialet och tekniken på rätt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa ditt arbete på bloggen under arbetes gång samt slutredovisningen, och din förmåga att redovisa en kamrats arbete.

söndag 4 augusti 2013

Människokroppen - Mode - Illustration


Människokroppen – Mode - Illustration
Årskurs: 8
Arbetsområde: Proportioner, anatomi, illustration, design

Förmågor att utveckla
-avbilda kroppens proportioner, linjer, riktning, förkortningar, tyngdpunkt, storlek, anatomi, m.m. och skissa fram dessa utifrån modell-, ansikts- och handstudier.
-eget designade kläder, stil i modeillustrationer.
-analysera, diskutera och arbeta praktiskt i de olika momenten i bildområdet.
-sitt tecknande och målande i sina studier.

Centrala begrepp att komma ihåg
Proportioner

Syfte
·      Eleven ska få träna på att avbilda människokroppen för att se dess möjligheter och begränsningar.
·      Att arbeta från idé till färdig produkt. Ett häfte där alla studier, modebilder.
·      Att öva på färgval och hur färger påverkar varandra.
·      Att träna på att blanda till önskad färg.
·      Att få en ökad inblick i mode och modebild.
·      Få en inblick i att genom kläder och mode visar vi vilka vi är och hur vi vill och tolkas av andra.

Metod
·      Genomgång om hur kroppen ser ut och hur de fungerar, vilka rörelser kan den göra och vilka kan den inte göra. Hur ser kroppens proportioner ut, vi tränar på att  rita dessa. Eleverna kommer att stå modell för varandra för att träna på att se hur kroppen ser ut. (krokistudier)
·      Vi går igenom ansiktets proportioner och handens proportioner och tränar på att rita det vi ser. Vi pratar om riktningar, mellanrumsformer, ytor, storlek, förkortningar osv.
·      Vi tittar på Modebilder och diskuterar bildens innehåll, komposition, färger m.m.
·      Vi pratar om kläder och hur vi uppfattar olika stilar på kläder osv.
·      Eleven undersöker själv referensmaterial till sin modedesign samt tecknar och målar fram designen.
     Titta i boken "Intro bild" sid 81-95 för inspiration och handledning.

Bedömning
·      Eleven ska genomföra alla moment för att klara målen utifrån sin förmåga. Arbetet ska presenteras i en bok av plastfickor där alla delar ska vara med samt skriftligt på bloggen efter varje lektion samt en slutredovisning och kamratbedömning.
·      Arbetet kommer att redovisas muntlig i gruppen samt ställas ut både på skolan och på webben.

lördag 3 augusti 2013

BloggenPersonlig blogg

Bloggen ska fungera som en virtuell portfolio. Du ska lägga ut en fotografi av ditt arbete och skriva hur du tänkt (din reflektion) i ditt arbete efter varje lektion ca 10 minuter. Då kommer din process bli synlig. Du lägger även ut en fotografi på ditt färdiga arbete och beskriver hur du tycker att ditt bildarbete blev utifrån kunskapskraven, förmågor och ämneskunskaper.

Du kommer även att ge konstruktiv kritik till en klasskompis där du tittat på samma kriterier som ovan efter avslutat arbetsmoment.

Att tänka på vid egen och kompisbedömningen.
Hur har du/ni löst uppgiften från idé till färdigt verk? Finns skisser? Kan man följa idén?
Hur är den valda tekniken använd?
Hur är arbetet presenterat?
Hur blev verket? Förklara vad du ser.
Du ska inte skriva bara fint eller fult detta säger inget om arbetets kvalitet utan mer om din personliga smak. Ni ska tolka och resonera kring ert och andras arbeten utifrån de givna kriterierna.

Hjälp till ett bra blogginlägg
1. Läs instruktionen vad skulle göras. Beskriv vad du ska göra din idé. 
2. Välj material och hur du vill gestalta uppgiften. Beskriv materialet och varför du valt att arbeta med det samt hur man gör.
3. Praktiskt arbete med uppgiften. Beskriv hur det går med din idé och hur du arbetar (processen), prövar och omprövar du i ditt arbete.
4. När arbetet är klart. Beskriv hur arbetet gått, vad du har lärt dig och hur du arbetat med uppgiften.

Gör ett inlägg på varje lektion lägg ut en bild så blir det lättare att se din utveckling. 

Vilka ord passar in på hur du arbetat
ovarsam, slarvig, felfritt, noggrann, petnoga, effektiv, snabb, långsam, metodisk.

Ord som behövs för att uttrycka samband
* Om...så...
* Det leder till
* Följden blir
* På grund av
* Sambandet är
* Konsekvensen blir
* Ju...desto...
* Så händer det
*.....vilket gör
* Så blir

Utformning
Bloggen ska ha ditt namn i rubriken. Du får själv utforma och välja bilder i headern och vilken layout och färgskala du vill ha.
Bloggens ska innehålla olika etiketter för olika ämnen.
Du ska lägga till i en lista vilken som du ska medbedöma/ge konstruktiv kritik.
Det viktigaste i bloggen är innehållet.

Du ska skriva ned bloggadressen på en klasslista.

Innehållet i bloggen kan du använda vid utvecklings samtal där du väljer ut vad du vill visa och berätta om i ämnet/ämnena. Du kan använda det som arbetsprover när du söker vidare till gymnasiet. Dina föräldrar och andra kan se vad du gör löpande.

Ni måste följa skolans etiska, moraliska och upphovsrättsliga regler kring användandet av bloggen, annars kan följderna bli avstängning.

Jag följer er alla i cyberrymden!

Marie

Mitt Bålsta


Mitt Bålsta, Bålsta the Hood


Ämne: Bild
Årskurs: 7
Arbetsområde: Berättande bilder, måleri,

Karta över Bålsta
De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker. Som fotografi, teckning och måleri
                      att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
                      analysera och diskutera egna och andras idéer och bilder utifrån uppgiftens syfte.

Centrala begrepp att komma ihåg
Format

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
Lära dig begrepp och vad de betyder, du kommer få förståelse för det offentliga rummet, hur planerna ser ut för det nya Bålsta, hur kommunen arbetar med miljöfrågor när de planerar nytt och vad som planeras för ungdomar. Vi kommer titta närmare på ljus, konst, arkitektur, infrastruktur, offentliga miljöer, miljöarbetet i kommunen samt att du ska fundera på vad som saknas och hur du vill förändra och förbättra för ungdomar utifrån ovan nämnda punkter. Du kommer fotografera en representativ bild av Bålsta ( vad vill du visa )Fördjupa dig i din närmiljö och hur du vill förändra den.
     Analysera dina val och andras vara med i diskussioner ring era vykort
    Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen i din blogg.
    Träna på måleri och färgblandning för att få fram rätt nyans så att ditt vykort döljs.

Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer diskutera era erfarenheter av Bålsta, vad är bra, vad vill du visa av Bålsta, Hur ville du att Bålsta skulle vara, vad saknas???? Osv. Du kommer fotografera ett eget vykort från Bålsta som du sedan ska måla vidare din vision runt. Du ska även skriva ned din framtida vision bredvid. Din vision ska vara noggrant tecknad och färglagd, helst ska din fotograferade bild smälta in i din ritade och målade bild att den inte syns. Du ska beskriva ditt arbete på din blogg, platsen du valt, visionen, ditt färdiga arbete. Utställning kommer ske på webben och i kommunhuset.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att utveckla egna idéer.
Din förmåga att använda materialet, tekniken och bildkomposition på ett genomtänkt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att analysera, redovisa och delta i alla delar av arbetsområdet.