lördag 3 augusti 2013

BloggenPersonlig blogg

Bloggen ska fungera som en virtuell portfolio. Du ska lägga ut en fotografi av ditt arbete och skriva hur du tänkt (din reflektion) i ditt arbete efter varje lektion ca 10 minuter. Då kommer din process bli synlig. Du lägger även ut en fotografi på ditt färdiga arbete och beskriver hur du tycker att ditt bildarbete blev utifrån kunskapskraven, förmågor och ämneskunskaper.

Du kommer även att ge konstruktiv kritik till en klasskompis där du tittat på samma kriterier som ovan efter avslutat arbetsmoment.

Att tänka på vid egen och kompisbedömningen.
Hur har du/ni löst uppgiften från idé till färdigt verk? Finns skisser? Kan man följa idén?
Hur är den valda tekniken använd?
Hur är arbetet presenterat?
Hur blev verket? Förklara vad du ser.
Du ska inte skriva bara fint eller fult detta säger inget om arbetets kvalitet utan mer om din personliga smak. Ni ska tolka och resonera kring ert och andras arbeten utifrån de givna kriterierna.

Hjälp till ett bra blogginlägg
1. Läs instruktionen vad skulle göras. Beskriv vad du ska göra din idé. 
2. Välj material och hur du vill gestalta uppgiften. Beskriv materialet och varför du valt att arbeta med det samt hur man gör.
3. Praktiskt arbete med uppgiften. Beskriv hur det går med din idé och hur du arbetar (processen), prövar och omprövar du i ditt arbete.
4. När arbetet är klart. Beskriv hur arbetet gått, vad du har lärt dig och hur du arbetat med uppgiften.

Gör ett inlägg på varje lektion lägg ut en bild så blir det lättare att se din utveckling. 

Vilka ord passar in på hur du arbetat
ovarsam, slarvig, felfritt, noggrann, petnoga, effektiv, snabb, långsam, metodisk.

Ord som behövs för att uttrycka samband
* Om...så...
* Det leder till
* Följden blir
* På grund av
* Sambandet är
* Konsekvensen blir
* Ju...desto...
* Så händer det
*.....vilket gör
* Så blir

Utformning
Bloggen ska ha ditt namn i rubriken. Du får själv utforma och välja bilder i headern och vilken layout och färgskala du vill ha.
Bloggens ska innehålla olika etiketter för olika ämnen.
Du ska lägga till i en lista vilken som du ska medbedöma/ge konstruktiv kritik.
Det viktigaste i bloggen är innehållet.

Du ska skriva ned bloggadressen på en klasslista.

Innehållet i bloggen kan du använda vid utvecklings samtal där du väljer ut vad du vill visa och berätta om i ämnet/ämnena. Du kan använda det som arbetsprover när du söker vidare till gymnasiet. Dina föräldrar och andra kan se vad du gör löpande.

Ni måste följa skolans etiska, moraliska och upphovsrättsliga regler kring användandet av bloggen, annars kan följderna bli avstängning.

Jag följer er alla i cyberrymden!

Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar