lördag 3 augusti 2013

Mitt Bålsta


Mitt Bålsta, Bålsta the Hood


Ämne: Bild
Årskurs: 7
Arbetsområde: Berättande bilder, måleri,

Karta över Bålsta
De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker. Som fotografi, teckning och måleri
                      att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
                      analysera och diskutera egna och andras idéer och bilder utifrån uppgiftens syfte.

Centrala begrepp att komma ihåg
Format

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
Lära dig begrepp och vad de betyder, du kommer få förståelse för det offentliga rummet, hur planerna ser ut för det nya Bålsta, hur kommunen arbetar med miljöfrågor när de planerar nytt och vad som planeras för ungdomar. Vi kommer titta närmare på ljus, konst, arkitektur, infrastruktur, offentliga miljöer, miljöarbetet i kommunen samt att du ska fundera på vad som saknas och hur du vill förändra och förbättra för ungdomar utifrån ovan nämnda punkter. Du kommer fotografera en representativ bild av Bålsta ( vad vill du visa )Fördjupa dig i din närmiljö och hur du vill förändra den.
     Analysera dina val och andras vara med i diskussioner ring era vykort
    Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen i din blogg.
    Träna på måleri och färgblandning för att få fram rätt nyans så att ditt vykort döljs.

Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer diskutera era erfarenheter av Bålsta, vad är bra, vad vill du visa av Bålsta, Hur ville du att Bålsta skulle vara, vad saknas???? Osv. Du kommer fotografera ett eget vykort från Bålsta som du sedan ska måla vidare din vision runt. Du ska även skriva ned din framtida vision bredvid. Din vision ska vara noggrant tecknad och färglagd, helst ska din fotograferade bild smälta in i din ritade och målade bild att den inte syns. Du ska beskriva ditt arbete på din blogg, platsen du valt, visionen, ditt färdiga arbete. Utställning kommer ske på webben och i kommunhuset.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att utveckla egna idéer.
Din förmåga att använda materialet, tekniken och bildkomposition på ett genomtänkt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att analysera, redovisa och delta i alla delar av arbetsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar