onsdag 2 oktober 2013

Förintelsen "att gestalta en person"


Ämne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: Att gestalta krig

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga  att utveckla egna idéer.
-”-                 att tolka och analysera film och bild.
-”-                 att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
-”-                 att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
                     
Centrala begrepp att komma ihåg
Förintelsen                         Koncentrationsläger
Gestaltning                         Auschwitz

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig

·      Fördjupa dig i förintelsen, andra världskriget och människorna som levde då.
·      Fördjupa dig i och fundera över en persons upplevelse och känslor.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk på bloggen och även muntligt.

Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer att titta på en film som handlar om andra världskriget och förintelsen. Du kommer sedan att få välja en person ur filmen och fundera över vad den personen har för känslor och hur den upplever situationen. Detta ska du skriva på bloggen!
   Utifrån det du kommit fram till ska du göra skisser på hur man skulle kunna gestalta de känslor du kommit fram till. Gestaltningen får se ut hur du vill, det kan vara 2-dimensionellt eller 3-dimensionellt men tänk till på hur olika material kan uppfattas och tolkas.
   Du ska i slutet på varje lektion lägga in bild och text på hur lång du har kommit och hur du tänkt kring ditt arbete, en processbeskrivning. Exempelvis: Idag lyckades jag med ….. därför att….. jag gjorde så här….
   Du ska göra en slutredovisning på Bloggen där du lägger in bilder på slutresultatet.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att gestalta en känsla utifrån filmen och diskussionen.
Din förmåga att medvetet använda material och teknik på rätt sätt och att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa ditt arbete på bloggen under arbetes gång samt slutredovisningen på bloggen och även muntligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar