måndag 11 november 2013

Bildanalys konstbild/fotografi

Frågor att besvara på din blogg, länka till den bild du analyserar
Bild 1       Bild 2       Bild 3        Bild 4       Bild 5       Bild 6      Bild 7        Bild 8        Bild 9

1.    Vad finns och vad händer i bilden? Förgrund? Mellangrund?  Bakgrund? 
2.    Vilken färgsättning har konstverket, beskriv.
3.    Vad är avsikten med bilden? tror du, vad vill konstnären förmedla?
4.    Vad syns inte i bilden? Vad finns utanför bildens ram?
5.    Hur går ögats väg genom bilden? Vad fokuserar ögat på?
6.    Vilken känsla förmedlar bilden?
7.    Vilka associationer får du av konstverket? Vad tänker du på?
8.    vem har gjort verket? går det att ta reda på?


Kunskapskraven

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då _________________underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Värde ord E enkla och till viss del  
Värde ord C utvecklade och relativt väl
Värde ord A välutvecklade och väl 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar