onsdag 13 november 2013

Gipsskulptur

Tid: ca 3-4 lektioner

Mål och förmågor
1.     Att lära sig kroppens proportioner och uppbyggnad.
2.     Att träna på att få in rörelse i skulpturen.
3.     Träna på att måla skuggor så att kläderna känns tredimensionella.
4.     Arbeta från idé till färdig skulptur att träna på att pröva och ompröva sina idéer.
5.     Att bli mer förtrogen med att arbeta med ståltråd, papper, tape och gips.
6.     Att driva sitt arbete framåt och välja handlings alternativ som leder arbetet framåt.
7.     Att kunna utvärdera och analysera sitt arbete samt berätta om det.

Ord och begrepp
GestaltaSyfte
Eleven ska lära sig tekniken att arbeta med att bygga upp en proportionerlig kropp med rörelse i flera olika steg, ståltråd, papper, maskeringstape, gips och måla den med skuggor samt att de ska kunna presentera sin färdiga skulptur både muntligt och skriftligt.

Metod
·      Genomgång av människokroppens proportioner och hur ni ska arbeta för att bygga upp en kropp med rörelse med hjälp av ståltråd, papper, tape och gips.
·      Genomgång om superhjältar och dess ursprung.
·      Genom gång av hur ni ska arbeta med materialet ståltråd, papper, maskeringstape, gips och måleri så att skulpturen upplevs tredimensionell.

Redovisning
Vi ställer ut våra skulpturer i skolan på en bra plats. Ni ska även lämna in skiss samt en beskrivning på hur ni har arbetat med skulpturen och vad ni tycker om resultatet, har skulpturen rörelse, uttryck och är målad så att den upplevs tredimensionell, detta görs på bloggen och muntligt i gruppen.

Bedömning
Ditt arbete blir bedömt utifrån hur din idé kring superhjälten, dess proportioner och rörelse. Hur du arbetat med materialet och tekniken samt hur måleriet är utfört.  Hur du arbetar på lektionen med din superhjälte. Hur du kan beskriva hur du använt tekniken, du beskriver din idé kring superhjälten och att du kan bedöma ditt arbete utifrån värdeorden. Se på hur du ska göra ett blogginlägg. Ta fotografi på ditt arbete och lägg ut ett blogginlägg under arbetsprocessen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar