måndag 11 november 2013

Mönsterdesign

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker. Akryl alt vattenfärg tusch, photoshop.
att kombinera former, färger och bildkomposition.
            att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Centrala begrepp att komma ihåg
Mönster rapport                    

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
·      Få en fördjupad inblick i hur man gör en mönsterrapport och hur den blir vid upprepningar och hur mönstret fungerar i olika produkter.
·      Träna på olika färgsättningar, hur färger påverkar varandra.
·      Att arbeta från idé till färdigt mönster samt tydligt visa processen din i bloggen.
·      Att presentera din färdiga mönsterrapport i olika färgsättning och i ett valt sammanhang ex tapet, tyg, ipod fodral osv, både för kamraterna men även på bloggen.


Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer tillsammans titta på hur en mönsterrapport kan se ut och hur man ska göra för att mönstret ska upprepas flytande. Vi tittar även på produkter som man kan tillverka i ert mönster. Vi kommer titta lite mer på hur färg påverkar varandra och testa olika färgkombinationer. Ni gör mönstret i svart vitt, denna kopieras upp och färgsätts på olika sätt. Du väljer en färgkombination som du gör din produkt i. Mönstret scannas in och du arbetar vidare med din produkt i photoshop eller annat bildbehandlingsprogram du behärskar. Ditt arbete ska fotograferas samt beskrivas kontinuerligt på bloggen, det är viktigt att ni synliggör processen och hur du bedömer ditt arbete. 

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att arbeta fram en fungerande mönsterrapport där du provar olika färgkombinationer och hur mönstret fungerar i produkten.
Din förmåga att använda materialet och tekniken på rätt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa både muntligt och på bloggen där du visar din process under arbetets gång.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar