onsdag 30 april 2014

Frågor att utgå ifrån i redovisningen av Klippdockan

Vilken genre/stil hade du? beskriv genren/stilen.
Vad har du tagit fasta på utifrån genren/stilen i din design? Färger, accessoarer, bakgrund, klippdockans namn och intressen osv.
Hur har du arbetat med materialet och tekniken du valt? akvarell, färgpennor, tusch.
Fick du det resultatet du ville? varför? varför inte?
Hur har du arbetat? är det kopplat till ditt resultat?
Något mer du vill lägga till.

Ord som BildDu ska i denna övning välja ett ord som du ska teckna och måla så att man kan se direkt vad ordet betyder. Ex skriver du ordet "moln" ska bokstäverna se ut som moln och bakgrunden är ex en himmel. Skriver du ordet "hus" är bokstäverna hus som står på marken vid en väg.
Du kommer arbeta utifrån en egen idé där du funderar på hur ditt valda ord ska kunna gestaltas för att när en person som inte kan vårt språk ska kunna se direkt vad det är för ord utan att läsa det. Du ska rita upp din bild på ett A4 ritpapper, sedan ska bilden färgläggas med puckfärger eller akvarellfärger med konturer och detaljer i tusch.
Du ska beskriva din idé och bild samt hur du tycker att du arbetat för att få fram det färdiga resultatet.

Centralt innehåll
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Presentationer av eget bildskapande.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Du kommer träna din förmåga att
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

fredag 4 april 2014

Propaganda animerad film

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med
Att utveckla egna idéer.
Att tolka och analysera film och bild/propagandabild.
Att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.

Du kommer träna dessa förmågor
Din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Din förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Din förmåga undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centrala begrepp att komma ihåg
Propaganda               
Animation                           

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
Fördjupa dig i propaganda/motpropaganda att gestalta en åsikt.
Fördjupa dig i propaganda och hur det har det har sett ut och använts historiskt.
·      
Metod, så här kommer vi arbeta
Vi tittar på hur olika partier valaffischer, hur man arbetat med propaganda och mot propaganda historiskt. Ni ska sedan göra en animerad film utifrån en politisk fråga som ni tycker är viktig i valet 2014. Ni bestämmer själv vilken fråga ex. arbete till unga, bostäder, sjukvård, skola, miljö m.m. Ni tar själva fram budskapet som ni vill nå ut med. Ni ska sedan klippa i olika papper och tidningar och ta fram det ni behöver till er animerade film.
Viktigt att budskapet kommer fram tydligt och att bild, text och ljud förstärker varandra, att ta med en symbol (vilket parti som säger det).
Vi kommer att titta på alla färdiga filmer tillsammans, filmanalys.

Material att titta på
Politisk film
Propaganda/Disney

Valaffischer
Socialdemokraterna
Moderaterna
Göran Hägglund

Motpropaganda
SD
Moderaterna

Symboler

tisdag 1 april 2014

Bilder Bilder Bilder

Hur tolkar vi nyhetsbild och vad är sant?
Gör en analys av dessa båda mediers framsidor, vad skiljer dem åt?

Newsweek

Times

Hur påverkas du av hur framsidorna är utformade?

Vem är det på bilden?

Drottning Elisabeth

Michael Jackson

Film om Bildfusk

Anaconda om Bildfusk

Hur gör du när du hämtar en bild som du behöver?
Hur tänker du kring Bilder som du gjort och publicerar på nätet?

Internetkunskap upphovsrätt

Pröva att söka på Michael Jackson.
Först på Google, är bilderna upphovsrättskyddade? Hur gör du då?
Sedan på Flickr och sist på Creative Commons.
Blev det skillnad? vad?
När får man använda bilder från nätet? ge olika exempel.
Hur tänker du kring material du lägger upp?

Lämna in skriftligt.måndag 10 mars 2014

Bålsta min närmiljö "Animerad film"

Du ska göra en miljöfilm i en utav områdena tillsammans i din grupp.

Hur sopor blir biobränsle cirkeln.
Återvinning av ex papper, hur ser det ut och vad kan det bli.
Kläder som återanvänds.
Varför man ska minska köttätandet.
Varför ska man plantera in växter när Håbo stadsplanerar.

Filmer

Vattnets kretslopp

Uppsala konsthall

Animerad film som konstform


Material
Vi återanvänder material främst papper och tidningar.

Metod
Du kommer att lära dig att göra animerad film med hjälp av Ipad och appen IstopMotion. Du kommer arbeta med olika bildutsnitt och perspektiv i din film. Du ska även lägga till ljud i filmen.

Du kommer att arbeta i grupp om tre personer. Ni kommer bli tilldelad ett miljötemat som ni ska ta reda på mer om som underlag för er tecknade film. Filmen ska vara informerande och förklara och förtydliga miljötemat. Kom överens om hur era karaktärer och bilder ska se ut. Gör ett enkelt bildmanus. Börja tillverka era bilder som ni ska animera.
Tänk på att de inte ska vara för smått då blir det svårt att filma.

Centralt innehåll
Du kommer kombinera ljud,bild och text i din animerade film.
Du kommer att återanvända material i detta fall papper och tidningar för att skapa nytt.
Du kommer framställa en informativ film.
Du kommer att arbeta medvetet med färger och former i din film.

Kunskapskrav
Du kommer att arbeta i olika material, kombinerar färger och former i din animerade film och använder dessa för att få fram önskat uttryck.
Du bidrar med idéer till filmen.
Du ska kunna bedöma din insats och er arbetsprocess i relation till resultatet.

måndag 10 februari 2014

Anfang Illustration


Mål
1.     Träna på att illustrera en ditt namn (vad det betyder), stjärntecken, årstid du är född i en anfang.
2.     Att lära sig vad en anfang och hur den har används i historien.
3.     Träna på att arbeta från egen idé till färdig produkt.
4.     Träna på att presentera och diskutera ditt färdiga arbete.
5.     Träna på att använda blyerts, puckfärger och tusch för att få önskat resultat.

Ord
Anfang Bild
Anfang Text

Metod
Du ska få en ökad inblick i vilka bilder, färger och former du använder och hur de påverkar din bilds uttryck och hur vi andra tolkar den. Du sätta dig in i vad ditt namn betyder, ditt stjärntecken hur det ser ut ute på den årstiden du är född, utifrån detta ska du skapa en bild kring din första bokstav i namnet. Du ska träna på att skissa pröva idéer samt ompröva för att få ett önskat resultat.

1.     Du tar reda på vad ditt namn betyder, hur ditt stjärntecken ser samt din årstid. Skriv ned samt gör skisser på kopieringspapper.
2.     När skissen är klar tar du ett A4 ritpapper och ritar första bokstaven i ditt namn stort och fyller den och/eller omgivningen så att det blir en hela papperet fylls.
3.     Du ritar upp först i blyerts och målar sedan i med puckfärger till sist går du över med tunna tuschpennor för att få fram detaljer
4.     Bilderna sätts upp och redovisas i gruppen.


Bedömning

För att klara kunskapskraven så ska du tagit reda på vad ditt namn betyder, ditt stjärntecken, årstiden när du är född och att din bild kommunicerar ut detta. Du ska använda teknik och material på ett fungerande sätt. Du kan bidra med egna idéer i ditt arbete och visa detta genom tal, skrift och skisser samt din färdiga bild. Du kan ge omdöme om din arbetsprocess och kan visa på samband mellan innehåll, funktion och kvalitet i ditt bildarbete.

fredag 7 februari 2014

Instruktioner redovisning PET-flaskan

Börja med att namnge ditt verk på en vikt papperslapp. Undersök vad konstverk har för namn i den ism som du undersökt, inspireras av det.

Utgå ifrån dessa frågor inför redovisningen av ditt verk.

1. Vilken ism hade du? Förklara och beskriv
Tänk på färger, former, motiv, hur färgen är lagd på duken, teknik.

2. Hur kan man se ismen i ditt konstverk? när det gäller former, färger, motiv, hur du arbetat med ex.färgen, teknik.

3. Hur är ditt verk gjort? vilka material har du använt och vilka tekniker?

4. Blev du nöjd? varför? värdera det som blev bra, ditt arbetssätt, osv.

Skriv allt i ett word-dokument som du skriver ut i 2 ex ett till mig och ett till den person som ska redovisa ditt arbete. Förbered dig inför din redovisning både vad du vill att den andra ska säga om ditt verk och vad du ska säga om kompisens verk. Ställ fler frågor om du behöver.

Lycka till!