måndag 10 februari 2014

Anfang Illustration


Mål
1.     Träna på att illustrera en ditt namn (vad det betyder), stjärntecken, årstid du är född i en anfang.
2.     Att lära sig vad en anfang och hur den har används i historien.
3.     Träna på att arbeta från egen idé till färdig produkt.
4.     Träna på att presentera och diskutera ditt färdiga arbete.
5.     Träna på att använda blyerts, puckfärger och tusch för att få önskat resultat.

Ord
Anfang Bild
Anfang Text

Metod
Du ska få en ökad inblick i vilka bilder, färger och former du använder och hur de påverkar din bilds uttryck och hur vi andra tolkar den. Du sätta dig in i vad ditt namn betyder, ditt stjärntecken hur det ser ut ute på den årstiden du är född, utifrån detta ska du skapa en bild kring din första bokstav i namnet. Du ska träna på att skissa pröva idéer samt ompröva för att få ett önskat resultat.

1.     Du tar reda på vad ditt namn betyder, hur ditt stjärntecken ser samt din årstid. Skriv ned samt gör skisser på kopieringspapper.
2.     När skissen är klar tar du ett A4 ritpapper och ritar första bokstaven i ditt namn stort och fyller den och/eller omgivningen så att det blir en hela papperet fylls.
3.     Du ritar upp först i blyerts och målar sedan i med puckfärger till sist går du över med tunna tuschpennor för att få fram detaljer
4.     Bilderna sätts upp och redovisas i gruppen.


Bedömning

För att klara kunskapskraven så ska du tagit reda på vad ditt namn betyder, ditt stjärntecken, årstiden när du är född och att din bild kommunicerar ut detta. Du ska använda teknik och material på ett fungerande sätt. Du kan bidra med egna idéer i ditt arbete och visa detta genom tal, skrift och skisser samt din färdiga bild. Du kan ge omdöme om din arbetsprocess och kan visa på samband mellan innehåll, funktion och kvalitet i ditt bildarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar