måndag 10 mars 2014

Bålsta min närmiljö "Animerad film"

Du ska göra en miljöfilm i en utav områdena tillsammans i din grupp.

Hur sopor blir biobränsle cirkeln.
Återvinning av ex papper, hur ser det ut och vad kan det bli.
Kläder som återanvänds.
Varför man ska minska köttätandet.
Varför ska man plantera in växter när Håbo stadsplanerar.

Filmer

Vattnets kretslopp

Uppsala konsthall

Animerad film som konstform


Material
Vi återanvänder material främst papper och tidningar.

Metod
Du kommer att lära dig att göra animerad film med hjälp av Ipad och appen IstopMotion. Du kommer arbeta med olika bildutsnitt och perspektiv i din film. Du ska även lägga till ljud i filmen.

Du kommer att arbeta i grupp om tre personer. Ni kommer bli tilldelad ett miljötemat som ni ska ta reda på mer om som underlag för er tecknade film. Filmen ska vara informerande och förklara och förtydliga miljötemat. Kom överens om hur era karaktärer och bilder ska se ut. Gör ett enkelt bildmanus. Börja tillverka era bilder som ni ska animera.
Tänk på att de inte ska vara för smått då blir det svårt att filma.

Centralt innehåll
Du kommer kombinera ljud,bild och text i din animerade film.
Du kommer att återanvända material i detta fall papper och tidningar för att skapa nytt.
Du kommer framställa en informativ film.
Du kommer att arbeta medvetet med färger och former i din film.

Kunskapskrav
Du kommer att arbeta i olika material, kombinerar färger och former i din animerade film och använder dessa för att få fram önskat uttryck.
Du bidrar med idéer till filmen.
Du ska kunna bedöma din insats och er arbetsprocess i relation till resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar