onsdag 30 april 2014

Ord som Bild



Du ska i denna övning välja ett ord som du ska teckna och måla så att man kan se direkt vad ordet betyder. Ex skriver du ordet "moln" ska bokstäverna se ut som moln och bakgrunden är ex en himmel. Skriver du ordet "hus" är bokstäverna hus som står på marken vid en väg.
Du kommer arbeta utifrån en egen idé där du funderar på hur ditt valda ord ska kunna gestaltas för att när en person som inte kan vårt språk ska kunna se direkt vad det är för ord utan att läsa det. Du ska rita upp din bild på ett A4 ritpapper, sedan ska bilden färgläggas med puckfärger eller akvarellfärger med konturer och detaljer i tusch.
Du ska beskriva din idé och bild samt hur du tycker att du arbetat för att få fram det färdiga resultatet.

Centralt innehåll
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Presentationer av eget bildskapande.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Du kommer träna din förmåga att
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar