fredag 7 februari 2014

Instruktioner redovisning PET-flaskan

Börja med att namnge ditt verk på en vikt papperslapp. Undersök vad konstverk har för namn i den ism som du undersökt, inspireras av det.

Utgå ifrån dessa frågor inför redovisningen av ditt verk.

1. Vilken ism hade du? Förklara och beskriv
Tänk på färger, former, motiv, hur färgen är lagd på duken, teknik.

2. Hur kan man se ismen i ditt konstverk? när det gäller former, färger, motiv, hur du arbetat med ex.färgen, teknik.

3. Hur är ditt verk gjort? vilka material har du använt och vilka tekniker?

4. Blev du nöjd? varför? värdera det som blev bra, ditt arbetssätt, osv.

Skriv allt i ett word-dokument som du skriver ut i 2 ex ett till mig och ett till den person som ska redovisa ditt arbete. Förbered dig inför din redovisning både vad du vill att den andra ska säga om ditt verk och vad du ska säga om kompisens verk. Ställ fler frågor om du behöver.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar