onsdag 14 augusti 2013

Konst i en PET-flaska


Konst i en PET flaska

Ämne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: Konsthistoria, 3-dim, återbruk,

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga att utveckla egna idéer.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
att arbeta med olika material och tekniker 1 PET-flaska + eget valda material som passar till det uttryck som vill uppnås.
                      att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Centrala begrepp att komma ihåg
Kontext                              Parafras
Gestalta                           Ism/Konstriktning
Verk                                   Skulptur                             

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
·      Få en fördjupad inblick i en del av den västerländska konsthistorien.
·      Fördjupa dig i en utav ism/konstriktningarna och analysera konsten från denna tid.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk på bloggen, du ska även skriva in din fördjupning av ismen/konstriktningen på bloggen. Du ska även muntligt sätta dig in i din kamrats ism/konstriktning och presentera denna för gruppen.


Metod, så här kommer vi arbeta
Ni kommer att få en genomgång av delar av den Västerländska konsthistorien. Ni kommer sedan bli tilldelad en ism/konstriktning där ni ska läsa vidare och fördjupa er i tanken kring konsten samt analysera konstens innehåll, detta ska ni skriva in på bloggen. Ni ska utifrån det ni fått fram göra skisser på hur er PET flaska ska förändras och vilka material som behövs för att genomföra din idé. Tänk på! Olika material har olika uttryck precis som olika former har olika uttryck och färger. Du ska i slutet på varje lektion lägga in bild och text på hur lång du kommit och hur du tänkt kring ditt arbete, en processbeskrivning. EX Idag lyckades jag med ….. därför att….. jag gjorde så här…. Under uppgiften kommer vi prata om material och verktyg m.m. Du ska göra en slutredovisning på Bloggen där du lägger in bilder på slutresultatet. Du kommer bli tilldelad en kamrats arbete och ditt arbete kommer bli tilldelat en kamrats ni ska sätta er in i varandras arbete och ism/konstriktningen sedan ska ni redovisa kamratens arbete för gruppen som om ni var Curator på ett konstmuseum.

Som källor använd främst nedan om du använder andra ska dessa skrivas in i er blogg
Ett annat bra sökord på Youtube är Art history.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att analysera och fördjupar dig i ismen/konstriktningen och hur du tänker vidare utifrån den med egna idéer och hur du sedan omvandlar den i ditt praktiska arbete med PET flaskan.
Din förmåga att använda materialet och tekniken på rätt sätt.
Din förmåga att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa ditt arbete på bloggen under arbetes gång samt slutredovisningen, och din förmåga att redovisa en kamrats arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar